Kendime Not: Vim Kısayolları

Not: Bu yazı kendime hatırlatma olarak yazılmaktadır.

KISAYOL AÇIKLAMASI
w Bir sonraki kelimenin başına gider.
e Bir sonraki kelimenin sonuna gider.
b Önceki kelimenin başına gider.
[sayi]+f+[karakter] Sayi sonraki karekteri bulur. Sayi girilmez ise bir sonraki karakteri bulur.
[sayi]+F+[karakter] Sayi önceki karakteri bulur. Sayi girilmez ise bir önceki karakteri bulur.
0 Satır başına gider.
$ Satır sonuna gider.
gg Dosya başına gider.
G Dosya sonuna gider.
[Satir numarası]G Girilen satır numarasına gider.
/[aranacak ifade] Arama işlemi yapar.
n Arama işleminden sonra eşleşen bir sonraki ifadeye gider.
N Arama işleminden sonra eşleşen bir önceki ifadeye gider.
o veya O Yeni satır ile insert moduna geçer.
[Sayi]x İmlecin sağındakini sayı kadar siler. Herhangi bir sayı girilmezse imcelin sagındaki karakteri siler.
[Sayi]X İmcelin solundakini sayı kadar siler. Herhangi bir sayı girilmezse imcelin solundaki karakteri siler.
r İmlecin bulundugu karakteri değiştirir.
dw İmlecin sağındaki ilk kelimeyi siler.
d[sayi]e İmlecin sağındaki sayi kadar kelimeyi siler.
. Silme işleminin ardından bir önceki silme işlemini tekrar eder.